Dumi at kalupitan sa hayop mula sa Starbucks

Isang nakakagulat na pagtingin sa supply chain ng itlog ng Starbucks

Nakapagkape o nakakain ka na ba sa Starbucks? Kung gayon, baka gusto mong pag-isipan ito muli. Ang isang nakakagulat na bagong video ay nagpapakita ng mga panganib sa kaligtasan ng pagkain at matinding kalupitan sa hayop sa likod ng mga itlog na ginamit ng Starbucks sa Asia.

Sa mga sakahan na nagkukulong sa mga inahing manok sa mga hawla, ang mga dumi ng manok at alikabok ay naiipon sa mga rehas ng mga kulungan kung saan nakalagay ang mga itlog, at ang mga dumi ng manok ay naiipon nang ilang pulgada lamang mula sa mga itlog at mula sa mga manok mismo. Ang mga inahing manok ay nakasiksik sa halos buong buhay nila sa mga kulungan na maliit at malupit.Ang mga ito ay iligal sa dose-dosena pang mga bansa sa buong mundo. Ang mga bangkay ng patay na mga inahing manok ay iniiwan sa tabi ng mga inahing manok na nangingitlog para mabulok at mapakinabangan sa pagkunsumo ng tao.

Ang Starbucks ay nangakong magbibigay lamang ng mga itlog na wala sa kulungan – na mas ligtas, mas mataas ang kalidad at mas makatao – sa mga tindahan na pag-aari ng kumpanya sa 2020. Subalit, hindi inobliga ng Starbucks ang mga may lisensya na tumupad sa hangaring ito, at nabigo din ang Starbucks na maabot ang hinahangad na sariling target na wala sa kulungan sa maraming merkado sa Asya. Parang iniisip ng Starbucks na ang mga kustomer sa Asya ay hindi karapat-dapat sa parehong kalidad ng pagkain. Patuloy silang nagbebenta ng mga itlog mula sa madumi at malupit na mga bukid na may mga nakakulong na itlog na wala man lang pangakong magbabago.

Dose-dosenang mga kilalang restawran at mga chain ng cafe ang nangakong gagamit lamang ng mga itlog na wala sa kulungan sa buong US, Europa, Asya at iba pa. Halimbawa, ang Burger King, Subway, Pret A Manger, Papa John’s, Tim Horton’s, at Costa Coffee ay nangakong lahat na gagamit ng 100% na mga itlog na wala sa kulungan sa buong US, Europa, at Asya, tulad ng higit sa 50 nangungunang kumpanya ng mga pagkain.

Panahon na para sumabay ang Starbucks sa mga nangungunang internasyonal na restawran at mga chain ng cafe sa pamamagitan ng pagtakda ng oras sa pagbebenta lamang ng mga itlog na wala sa kulungan.

Mangyaring lagdaan ang petisyon!

Starbucks: Hindi ako iinom ng kape o kakain sa alinman sa iyong mga restawran, kailangan niyong sumabay sa iba pang kilalang kumpanya ng pagkain at mangakong titigil sa paggamit ng mga itlog mula sa madumi, malupit na mga kulungang de baterya. Panahon na para ang Starbucks ay maging 100% na walang kulungan!

  Egg safety - Food safety risks

  Mga Panganib sa Kaligtasan ng Pagkain Ng Mga Itlog Mula sa Hawla

  Mahigit sa isang dosenang pang-agham na pag-aaral na ang nakakita na ang mga nakahawlang sakahan ng itlog ay may higit na mas mataas na rate ng kontaminasyon ng salmonella. Ang European Food Safety Authority ay nagsagawa ng pinakamalaking pag-aaral tungkol sa isyu, pagsusuri sa mga datos mula sa limang libong mga sakahan. Nalaman nito na ang mga nakahawlang sakahan ng itlog ay 25 beses na mas malamang na mahawahan ng mga pangunahing strain ng salmonella. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

  Maraming mga kadahilanan kung bakit ang pagsisiksik sa mga inahin sa mga hawla ay nagdudulot ng mga panganib sa kaligtasan ng pagkain. Ang pananaliksik ng United States Department of Agriculture ay nagpapakita na ang stress na ibinibigay sa mga inahin ng pagkakakulong sa hawla ay ginagawang mas mahina ang mga inahin laban sa sakit. Mahirap ding linisin at disimpektahin ang mga hawla, na hahantong sa “mas malaking dami ng kontaminadong dumi at alikabok.” (18, 19, 20, 21, 22, 23)

  Ang Mga Itlog Na Nasa Kulungan Ay Isang Kalupitan

  Gaya ng mga aso’t pusa, ang mga manok ay matatalinong mga indibidwal na nakakaramdam ng sarap at sakit. Ang pagsisiksik sa isang hayop sa halos buong buhay nito sa isang hawlang napakaliit na halos hindi na ito makaikot ay sadyang napakamali. (24)

  Ang mga patong-patong na hawla ay napakalupit na ipinagbabawal ang mga ito sa dose-dosenang mga bansa sa buong mundo. Ang bawat pangunahing samahan ng proteksyon ng hayop sa buong mundo ay kinokondena ang mga patong-patong na hawla bilang malupit at hindi makatao. (25, 26, 27)

  Narito ang sinasabi ng ilan sa mga organisasyong ito:

  WAP“[Sa mga bukid na may mga itlog na mula sa kulungang de baterya] kahit ang pinakasimpleng pag-uugali tulad ng kakayahan na pagalawin ang kanilang mga pakpak o ang pagdapo ay hindi pinahihintulutan. Ang SPCA ay nag-aalala sa kapakanan ng milyun-milyong mga manok.” Hong Kong SPCA

  WAP

  “Hindi makatao ang mga kulungang de baterya; bukod sa napakasikip ng mga ito, hindi pa nito binibigyan ng kakayahan ang mga inahing manok na mamugad at maligo sa alikabok…Ang industriya ng pagkain ay nararapat gumamit agad ng mga itlog na wala sa kulungan upang ang Taiwan ay makasabay sa pang-internasyonal na pamantayan at matiyak ang kapakanan ng hayop.” Taiwan SPCA

  WAP

  “Ang mga patong-patong na hawla ay itinuturing na isa sa pinakamalupit na anyo ng pagkukulong ng hayop at masama para sa kaligtasan ng pagkain.” Malaysia SPCA

  องค์กรเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

  Battery Cage Photo 1 - Battery Cages

  Mga Patong-patong na Hawla

  Ang Starbucks ay patuloy na naghahatid ng mga itlog sa mga kostumer sa Asya mula sa mga tagatustos na nagkukulong sa mga inahing manok sa malupit at maruming patong-patong na mga hawla

  Battery Cage Photo 2 - Dirty

  Marumi

  Sa mga tagatustos ng itlog ng Starbucks na ito, nababalot ng dumi ng manok ang mga kagamitan at nababahiran ang mga itlog

  Battery Cage Photo 3 - Animal Cruelty

  Malupit

  Bawat inahing manok ay ginugugol ang halos buong buhay nito na nakakulong sa isang hawlang napakaliit na halos hindi na ito makaikot

  Mga Download at Dokumentasyon

  Ang Equitas ay isang pandaigdigang non-profit na organisasyong nakabase sa Reino Unido na nagtatrabaho para sa proteksyon ng mga mamimili at kapakanan ng mga hayop sa mga supply chain ng pagkain sa buong mundo.

  Mga pagsipi sa panganib sa kaligtasan ng pagkain at kalupitan sa hayop ng mga kulungang de baterya:

  1: Van Hoorebeke S, Van Immerseel F, Schulz J, et al. 2010. Determination of the within and between flock prevalence and identification of risk factors for Salmonella infections in laying hen flocks housed in conventional and alternative systems. Preventive Veterinary Medicine 94(1-2):94-100.

  2: Snow LC, Davies RH, Christiansen KH, et al. 2010. Investigation of risk factors for Salmonella on commercial egg-laying farms in Great Britain, 2004-2005. Veterinary Record 166(19):579-86.

  3: 2010. Annual Report on Zoonoses in Denmark 2009. National Food Institute, Technical University of Denmark.

  4: Van Hoorebeke S, Van Immerseel F, De Vylder J et al. 2010. The age of production system and previous Salmonella infections on farm are risk factors for low-level Salmonella infections in laying hen flocks. Poultry Science 89:1315-1319.

  5: Huneau-Salaün A, Chemaly M, Le Bouquin S, et al. 2009. Risk factors for Salmonella enterica subsp. Enteric contamination in 5 French laying hen flocks at the end of the laying period. Preventative Veterinary Medicine 89:51-8.

  6: Green AR, Wesley I, Trampel DW, et al. 2009 Air quality and bird health status in three types of commercial egg layer houses. Journal of Applied Poultry Research 18:605-621.

  7: Schulz J, Luecking G, Dewulf J, Hartung J. 2009. Prevalence of Salmonella in German battery cages and alternative housing systems. 14th International congress of the International Society for Animal Hygiene: Sustainable animal husbandry : prevention is better than cure. pp. 699-702. http://www.safehouse-project.eu/vars/fichiers/pub_defaut/Schulz_Salmonella_ISAH%202009.ppt.

  8: Namata H, Méroc E, Aerts M, et al. 2008. Salmonella in Belgian laying hens: an identification of risk factors. Preventive Veterinary Medicine 83(3-4):323-36.

  9: Mahé A, Bougeard S, Huneau-Salaün A, et al. 2008. Bayesian estimation of flock-level sensitivity of detection of Salmonella spp. Enteritidis and Typhimurium according to the sampling procedure in French laying-hen houses. Preventive Veterinary Medicine 84(1-2):11-26.

  10: Pieskus J, et al. 2008. Salmonella incidence in broiler and laying hens with the different housing systems. Journal of Poultry Science 45:227-231.

  11: European Food Safety Authority. 2007. Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline study on the prevalence of Salmonella in holdings of laying hen flocks of Gallus gallus. The EFSA Journal 97. www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620761896.htm.

  12: Snow LC, Davies RH, Christiansen KH, et al. 2007. Survey of the prevalence of Salmonella species on commercial laying farms in the United Kingdom. The Veterinary Record 161(14):471-6.

  13: Methner U, Diller R, Reiche R, and Böhland K. 2006. [Occurence of salmonellae in laying hens in different housing systems and inferences for control]. Berliner und Münchener tierärztliche Wochenschrift 119(11-12):467-73.

  14: Much P, Österreicher E, Lassnig. H. 2007. Results of the EU-wide Baseline Study on the Prevalence of Salmonella spp. in Holdings of Laying Hens in Austria. Archiv für Lebensmittelhygiene 58:225-229.

  15: Stepien-Pysniak D. 2010. Occurrence of Gram-negative bacteria in hens’ eggs depending on their source and storage conditions. Polish Journal of Veterinary Sciences 13(3):507-13.

  16: Humane Society International, “An HSI Report: Food Safety and Cage Egg Production” (2010). HSI Reports: Farm Animal Protection. 3. http://animalstudiesrepository.org/hsi_reps_fap/3

  17: European Food Safety Authority. 2007. Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline study on the prevalence of Salmonella in holdings of laying hen flocks of Gallus gallus. The EFSA Journal 97. www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620761896.htm

  18: The Danish Veterinary and Food Administration. 2004. The national Salmonella control programme for the production of table eggs and broilers 1996-2002. Fødevare Rapport 6, March.

  19: Davies R and Breslin M. 2003. Observations on Salmonella contamination of commercial laying farms before and after cleaning and disinfection. The Veterinary Record 152(10):283-7.

  20: Methner U, Rabsch W, Reissbrodt R, and Williams PH. 2008. Effect of norepinephrine on colonisation and systemic spread of Salmonella enterica in infected animals: Role of catecholate siderophore precursors and degradation products. International Journal of Medical Microbiology 298(5-6):429-39.

  21: Bailey MT, Karaszewski JW, Lubach GR, Coe CL, and Lyte M. 1999. In vivo adaptation of attenuated Salmonella Typhimurium results in increased growth upon exposure to norepinephrine. Physiology and Behavior 67(3):359-64.

  22: Shini S, Kaiser P, Shini A, and Bryden WL. 2008. Biological response of chickens (Gallus gallus domesticus) induced by corticosterone and a bacterial endotoxin. Comparative Biochemistry and Physiology. Part B. 149(2):324-33.

  23: Rostagno MH. 2009. Can stress in farm animals increase food safety risk? Foodborne Pathogens and Disease 6(7):767-76.

  24: Marino, L. 2017. Thinking chickens: a review of cognition, emotion, and behavior in the domestic chicken. Animal Cognition 20(2): 127–147.

  25: “European_Union_Council_Directive_1999/74/EC.” Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc. Web 03 August 2018, en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Council_Directive_1999/74/EC

  26: “Farm Animal Confinement Bans.” American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Web. 03 August 2018, www.aspca.org/animal-protection/public-policy/farm-animal-confinement-bans

  27: World Organization for Animal Health, “Terrestrial Animal Health Code” (2017). www.rr-africa.oie.int/docspdf/en/Codes/en_csat-vol1.pdf